Zurück zu den Terminen

Veranstaltungs-Details für:


Satsang via Skype
Datum:

am: 14.05.2018

Info:

poda?ila se nám úžasná v?c. Gaia nám m?že v?novat 1x za m?síc 1
hodinu svého ?asu rozhovorem ve form? satsangu nebo ?ízenou meditací.

Sejdeme se vždycky v soukromém byt? a Gaia se s námi propojí p?es
internet. Tlumo?ení zajišt?no.

První setkání se uskute?ní už 8.1.2018 17:30 na adrese Milena Krátká,
Sokolovská 48, Karlín. Je to t?i minuty od metra Florenc (bližší info
níže).

Program - spole?né p?ebývání v p?ítomnosti (1/2 hodiny)
- satsang s Gaiou (1 hodina)
- záv?rem se nabízí Esenciální lé?ení s podporou Gaiy
nebo posezení v tichu

Setkání budou neformální, je možno se Gaiy na cokoliv zeptat.

Doporu?ený p?ísp?vek - 300.- K?

***REZERVACE NUTNÁ Z D?VODU KAPACITY***

1. Termíny setkání na první pololetí 2018

8.1.
5.2.
v b?eznu bude Gaia v Praze
16.4
7.5.
4.6.

2. Info k adrese: Metro Praha Florenc, tramvaj ?. 3, 8, 24,
zvonek Michal Krátký, otevírání bzu?ákem

3. Veškeré další ínformace mailem na této adrese
nebo tel. 605 785 036 Milena Krátká


P?kné sváte?ní dny a brzy ahoj na setkání.

Organiza?ní ?ty?ka - Simona, Milena, Michal a Rúženka

Veranstaltungsraum:

Milena Kratka
Sokolovská 48/107
18600 Praha 8-Karlín (CZ)Kontakt:

Milena Krátká
tel. 605 785 036

Zurück zu den Terminen